Zásady ochrany osobních údajů

Přidáno čec 14

0 Komentáře

Úvod

Zásady ochrany osobních údajů webové stránky masaze-daka.cz jsou závazným dokumentem, který popisuje způsoby zpracování a ochrany osobních údajů návštěvníků a klientů. V tomto dokumentu se dozvíte, jakým způsobem sbíráme, uchováváme a chráníme Vaše osobní údaje, jak jsou tyto údaje používány a jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů. Tento dokument dále poskytuje informace o způsobu, jakým můžete svá práva uplatnit. Ujistěte se, že tento dokument pečlivě přečtete a plně porozumíte jeho obsahu. Vaše soukromí a ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a jsme odhodláni zajistit, aby byly Vaše údaje zpracovávány transparentně a v souladu s platnými právními předpisy.

Zásady zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR a dalšími právními předpisy České republiky zpracováváme Vaše osobní údaje s nejvyšší mírou opatrnosti a zabezpečení. Při sběru a zpracování osobních údajů se řídíme zásadami transparentnosti, omezení účelu, minimizace dat, přesnosti, omezení úložné doby, integrity a důvěrnosti. Dále respektujeme Vaše právo na informace, opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů.

Sběr a použití osobních údajů

Když navštívíte naši webovou stránku, můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou například Vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém nebo informace o Vašem chování na webových stránkách. Tyto informace nám pomáhají zlepšovat kvalitu našich služeb a personalizovat Vaše zážitky. Můžeme také shromažďovat osobní údaje, jako jsou Vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, pokud je nám tyto údaje poskytnete dobrovolně například prostřednictvím kontaktních formulářů nebo při rezervaci služby. Tyto osobní údaje používáme pouze pro účely, pro které byly shromážděny, jako je komunikace s Vámi, zajištění poskytovaných služeb nebo zasílání informací a nabídek relevantních pro Vaše zájmy.

Uchovávání a ochrana osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo pro splnění právních, účetních či zprávy

Dej na

Napsat komentář