Obchodní podmínky

Přidáno čec 14

0 Komentáře

Úvodní ustanovení

Internetová stránka masaze-daka.cz je poskytovatelem erotických masážních služeb nacházející se v Praze. Tyto obchodní podmínky (dále jen 'Podmínky') představují právní rámec pro uživatele stránky a definují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem služeb, kterým je Leopold Vrchlický, Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1, Újezd, Česká republika, a klienty těchto služeb. V rámci Podmínek jsou upraveny postupy rezervace služeb, platby, stornování a další důležité aspekty poskytovaných služeb.

Rezervace a poskytnutí služby

Klienti mohou provádět rezervace erotických masáží prostřednictvím webové stránky, e-mailu na adrese [email protected] nebo telefonicky. Rezervace je považována za závaznou po potvrzení ze strany provozovatele. Podmínky rezervace, včetně možnosti jejího storna nebo změny, jsou specifikovány v dalších částech těchto Podmínek. V případě nedostavení se klienta na rezervovanou masáž bez předchozího odvolání rezervace je provozovatel oprávněn požadovat od klienta úhradu zálohy nebo stornopoplatku.

Platba za služby

Podmínky platby za služby jsou stanoveny ceníkem, který je uveden na internetové stránce masaze-daka.cz. Klient je povinen uhradit cenu za službu předem, nejpozději však v den poskytnutí služby, a to buď v hotovosti nebo elektronickou formou platby. Provozovatel masážního salonu si vyhrazuje právo na změnu ceníku a cenových podmínek s předchozím upozorněním klientů prostřednictvím webových stránek.

Storno podmínky

Storno podmínky jsou pro klienty stanoveny s cílem umožnit provozovateli flexibilní plánování a zajištění kvalitního poskytování služeb. Klient má právo stornovat rezervaci nejpozději 24 hodin před domluveným termínem bez jakýchkoliv stornopoplatků. V případě, že klient stornuje rezervaci v kratším časovém horizontu, může být povinen uhradit stornopoplatek ve výši stanovené provozovatelem. Podrobnější informace o stornopoplatcích a podmínkách stornování jsou publikovány na webových stránkách.

Ochrana osobních údajů a používání cookies

Provozovatel masážního salonu 'Dáka Erotické Masáže Praha' klade velký důraz na ochranu osobních údajů svých klientů. V rámci poskytování služeb může docházet ke shromažďování a zpracování osobních údajů klientů, které jsou využívány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Stránka také využívá cookies k zajištění lepšího uživatelského zážitku a ke statistickým účelům.

Kontaktní informace:
Leopold Vrchlický
Karoliny Světlé 18,
110 00 Praha 1,
Újezd,
Česká republika
Email: [email protected]

Dej na

Napsat komentář