Ochrana osobních údajů

Přidáno čec 14

0 Komentáře

Úvod do ochrany osobních údajů

V dnešním digitálním světě je ochrana osobních údajů nezbytná a my, Dáka Erotické Masáže Praha, si to plně uvědomujeme. Naše webové stránky jsou navrženy tak, aby respektovaly vaše právo na soukromí a chránily vaše osobní údaje. Tento dokument slouží k tomu, aby vám poskytl přehled o tom, jak sbíráme, zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje, stejně jako o vašich právech v této oblasti. Informace zde uvedené jsou ve shodě s obecným nařízením EU o ochraně údajů (GDPR) a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.

Zásady zpracování osobních údajů

Naše zásady zpracování osobních údajů jsou vybudovány na principech transparentnosti, minimality a bezpečnosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování našich služeb, konkrétně erotických masáží. Zavazujeme se, že informace, které od vás obdržíme, budou použity výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, a nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu. Pozornost věnujeme také tomu, aby byly vaše údaje vždy aktuální a správně uchovávané.

Ochrana a bezpečnost údajů

Pro zajištění ochrany vašich osobních údajů implementujeme vhodná technická a organizační opatření. Tato opatření zahrnují například zabezpečení našich webových stránek, šifrování citlivých dat nebo regularní prověřování našich systémů. Věnujeme maximální úsilí tomu, aby byl přístup k vašim údajům omezen pouze na osobu oprávněnou, která s údaji musí nezbytně manipulovat, aby mohla poskytnout služby naší firmy.

Práva subjektu údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, včetně práva být informován o sběru a zpracování vašich údajů, práva na přístup k vašim údajům, práva požadovat opravu nebo výmaz údajů a další. Kdykoliv máte možnost požadovat informace o tom, jaké vaše údaje zpracováváme, nebo uplatnit svá práva týkající se ochrany osobních údajů. Tyto požadavky můžete směřovat přímo na vlastníka našeho webu, pana Leopolda Vrchlického na email [email protected] nebo na poštovní adresu Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1, Újezd, Česká republika.

Kontaktování vlastníka webu

Pro všechny otázky, požadavky či jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů neváhejte kontaktovat vlastníka našich webových stránek, pana Leopolda Vrchlického, jehož kontaktní informace jsou k dispozici na této stránce. Pan Vrchlický je zodpovědný za ochranu osobních údajů a rád vám poskytne veškerou potřebnou asistenci k zajištění vašich práv v této oblasti. Je zde k tomu, aby vám vyšel vstříc a zabezpečil, že vaše údaje jsou zpracovávány v souladu s nejvyššími standardy ochrany a soukromí.

Dej na

Napsat komentář