Novinky

Chcetě vědět, co je nového? O těchto věcech se dozvíte na této stránce níže!

 

BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE 

Kam až lidská mysl sahá, používaly se rostliny k léčivým účelům. Dr. Bach ale dělá rozdíly mezi rostlinami, které zmírňují bolesti (většina rostlin v našem lékařství) a mezi těmi, které jsou rostlinami "Vyššího řádu". Zajímavé je, že se vesměs jedná o nejedovaté rostliny, které neslouží člověku jako potrava. Některé z nich jsou v jiné formě používané také ve fytoterapii, ale většina z nich byla dosud považována za plevel. Důležité je, aby byly tyto rostliny sbírané jen jako divoce rostoucí na určitých místech v přírodě.

Bach

Dříve než Dr. Bach vyvinul svůj květový systém, působil jako úspěšný lékař, bakteriolog a homeopat. Jako lékař cítil nespokojenost s tím, že se tehdejší medicína zabývala jen symptomy a neřešila příčiny nemocí. Ty podle něj tkví v negativním myšlení nemocných lidí.

"Zdraví závisí na tom, zda je naše tělo v harmonii s duší, každý pacient je jednotou duše, mysli a těla" napsal. "Je třeba léčit člověka, nikoli nemoc. Vlastně neexistuje žádná nemoc, nýbrž jen nemocní lidé; nikdo nikdy neviděl nemoc jako takovou, protože nemoc potřebuje člověka, aby mohla existovat. Nemoc není ani krutost ani trest, ale pouze a jenom oprava, nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom neměli nikdy sejít." Každý symptom nemoci, ať tělesný nebo duševní, nám přináší specifické poselství, které má být rozeznáno, přijato a využito pro naší životní cestu. Koncentráty Bachových květů mohou tedy sloužit i jako prevence proti tělesným nemocem a jako podpora při odborném ošetřování.

Bach

Systém 38 Bachových květů slouží osobnosti, aby se dozvěděla, jak má sama zvládnout přechodné negativní nálady mysli jako např.nejistotu, žárlivost, malomyslnost a další. Cílem je duševní očista, sebepoznání, harmonický rozvoj a tím i větší stabilita osobnosti. Každé správné léčení je přisvědčením k celistvosti, posílením hojivosti nebo posvátnosti. Práce s Bachovými květy zahajuje vždy intenzivní proces setkání člověka se sebou samým. Existují charakterové rysy, ke kterým je člověk doslova slepý. Člověk rozezná v průběhu vlastní terapie problémy většinou v oblasti hranic mezi vědomím a podvědomím. Když se tak stane, začnou být zpracovávány blokády vyplývající ze zkušeností a vzniklé v průběhu vývoje a to ve zpětném pořadí, dozadu až do dětství. Tam, kde panovala disharmonie a ztrnutí, opět proudí život. Nebo, jak říká Dr. Bach: "Tam, kde člověk již nebyl sám sebou, opět zcela sám sebou bude. Osobnost se vyprostí z příliš lidských zmatků a omezení, najde zpáteční cestu k duševním potenciálům nebo ctnostem dávajícím naší existenci na této planetě smysl a harmonii.

Bach

Zdraví je ideální harmonická rovnováha chvění mezi všemi vrstvami aury a Vyšším Já. Z tohoto pohledu se dá systém Bachových květů označit jako "léčba harmonizací vědomí". Základním principem Bachova květového systému je jednoduchost. Pojem "jednoduchost" se v našem, každým dnem komplikovanějším světě dostává do nebezpečí, že by mohl být zaměněn s pojmem "primitivnost". Jednoduchost má co do činění s jednotou, naplněním a harmonií. To je také důvod, proč se každý člověk, třeba i rozptýleně, cítí být "jednoduchými věcmi života" přitahován. Aby člověk v té největší rozdílnosti a zdánlivé komplikovanosti znovu objevil celistvost a jednoduchost, musí být v podstatě ochotný vidět sám sebe jako část celku, který je konečně řízen jednotným a jednoduchým tvůrčím systémem. Ne náhodou se skoro všichni velcí přírodovědci na sklonku svého života k tomuto stanovisku přikláněli. Toto základní stanovisko v každém člověku posílit a obnovit je nadřazeným cílem a výsledkem každé Bachovy terapie. 

19.12.2009  - webové stránky byly spuštěny