SM systém

Člověk má tělo konstruované pro práce vestoje a odpočinek vleže.

SM systém

Strnulý sed svými důsledky poškozuje páteř, dochází k poruše látkové výměny, k degeneraci meziobratlových plotének díky jejich nedostatečné výživě a ke svalové nerovnováze.
Můžeme mít svaly celkově oslabené, nestabilní, zvýšeně pohyblivé nebo objemné a silné, ale zkrácené a omezující pohyb, častá je i chyba kombinovaná. Důležitá je i síla klidového svalového napětí, které vzniká při delší práci ve vynucené poloze. Pokud zůstávají stabilizační svaly v trvalém napětí i v době, kdy nic nedrží (při odpočinku vleže), neuvolní se, mají omezené prokrvení a ztrácí schopnost dostatečné regenerace. Trvalé svalové napětí je hlavní příčinou poškození kloubů a páteře. Jednostranným tahem napjaté svaly deformují základní postavení kloubu, způsobují zvýšené opotřebení některé jeho části. Zkrácený sval tlumí činnost svalu na opačné straně kloubu či obratle, brání v jeho posílení a tak prohlubuje svalovou nerovnováhu. Tak se postupně periferní chyba (oblast kloubů a svalů) zapracovává do řídících programů pro pohyb v mozku a fixuje se.
Oprava chyby pohybového aparátu musí tedy vždy obsahovat protažení svalů zkrácených, posílení svalů oslabených, zpracování nové situace do řídících programů v mozku.

SM systém

SM SYSTÉM (stabilizace a mobilita) je ucelený přístup jak budovat zdravé, výkonné tělo, které nám bude dobře sloužit.
Je to výběr cviků, které regenerují páteř, aktivují svalové řetězce, jejichž hlavní funkcí je stahovat obvod těla a vytvořit svalový korzet.  Aktivací svalových řetězců uspořádaných do spirál na povrchu těla vzniká síla působící vzhůru, která napřimuje páteř a zvyšuje meziobratlové plotýnky.
Svalový řetězec je přechodné seskupení jednotlivých svalů, které vzniká za účelem provést pohyb, stabilizovat tělo během pohybu a proti zevním silám.
Jednotlivé svaly mohou být součástí různých svalových řetězců. Pohyb bývá často prováděn a stabilizován několika svalovými řetězci zároveň. Když je jeden článek řetězce nefunkční, je přerušena funkce celého řetězce. Proto pro toto cvičení platí, že respektujeme nejslabší článek zřetězení a používáme malé síly. Není proto jedno, co a jak cvičíme. Pro cvičení, které páteři prospívá, je důležitá pozice těla, charakter cviku, použitá síla, rychlost provedení, délka a intenzita cvičení.

SM systém

SM-systém při pomalém cvičení malou silou, ve vhodné poloze je schopen provádět opravu pohybového aparátu člověka na úrovni periferní (protažení a posílení svalu) i centrální (oprava řízení pohybu). Pomocí SM systému protahujeme zkrácené svaly, posilujeme svaly oslabené a zapracováváme novou situaci do řídících programů mozku.
Výhodou cvičení SM- systému je jeho jednoduchost, možnost přesně dávkovat a cvičit denně v domácím prostředí.