Shamballa

je sídlem Duchovní hierarchie Země.
V jistém slova smyslu jde o hlavní město všech vládnoucích rad Země v éterických rovinách reality

  -  multidimenzionální léčebná technika
  -  nejsilnější energie reiki systému
  -  energie nanebevzatých mistrů
  -  duchovní vzestup
  -  energie života - já jsem

Je to léčebný systém vysoko vibrační linie Reiki, který spočívá v 1024 symbolech, které zasvěcující předává telepaticky žákovi - zasvěcovanému po 256 symbolech ve 4 stupních zasvěcení.

Shamballa

První stupeň obsahuje návod k praktickému použití léčivých energií Shambally pro sebe
Druhý stupeň posiluje schopnost léčit druhé lidi, zvířata, prostor a léčit na dálku
Třetí stupeň obsahuje zasvěcení do léčivých energií Archanděla Metatrona - schopnost napojení na Zdroj a otevření svého srdce
Čtvrtý stupeň je mistrovský a umožňuje Shamballu předávat dále, zahrnuje Boží Milost, čištění karmy a urychlení vlastního vývoje

Shamballa

Kde se Shamballa nachází?
Shamballa je hlavním městem království Agharta - což je éterické město nad pouští Gobi, ale nejenom zde. Toto město zahrnuje komplex duchovních středisek - tzv. duchovní nemocnice.

Pro koho je určena?
Je určena k léčení všech lidí a hlavně pro vzestup ze 3D dimenze do 5D dimenze, do které teď vstupuje celá planeta a pociťuje to už téměř každý člověk. Západní medicína stačila jen na 3D dimenzi, proto teď mnoha lidem nezabírají žádné léky. Energie Shambally kmitají v 5D prostoru a mohou vyléčit téměř všechny nemoci.

Shamballa

Shamballa je místem uvnitř nás, které nalezneme a již nikdy neztratíme. Pokud se otevřeme pokoře, lásce a světlu uvnitř nás. Všichni hledáme rozumem ve vnějším světě, ale tudy cesta nevede. Ten největší poklad je skryt uvnitř nás. Léčení Shamballa 1024 je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Objevujeme tím svět, který jsme před tím neznali. Začínáme cítit a rozumět synchronicitě okolo nás. Že vše je se vším propojeno. Začínáme rozpoznávat naše nitro, naše lidství a krásu ostatních lidí, dále se nám otevírá jasnozřivost, jasnoslyšení, jasnovidnost, intuice a jiné schopnosti. Po zasvěcení vidíme životní situace s mnohem větším nadhledem. Díky automatickému zharmonizování obou hemisfér se nám otevírá svět netušených možností.